นาเก็ทซึเกะซารุ

Passimian (ญี่ปุ่น: ナゲツケサル นาเก็ทซึเกะซารุ) เป็นโปเกมอนประเภทการต่อสู้ที่เปิดตัวใน Generation VII ไม่มีใครรู้ที่จะวิวัฒนาการเข้าหรือออกจากโปเกมอนอื่น ๆ แต่ก็ถือว่าเป็นเกมคู่ของ Orchair

นาเก็ทซึเกะซารุ เป็นโปเกมอนขาวดำที่คล้ายกับสัตว์จำพวกลิงที่สร้างขึ้นอย่างมีอำนาจพร้อมกับไหล่กว้าง ขนส่วนใหญ่ของมันเป็นสีขาว แต่มันก็มีปากกระบอกปืนสีดำร่างกายส่วนบนมือเท้าและข้อเท้าและหาง อย่างไรก็ตามมีวงแหวนสีขาวหยักอยู่ใกล้กับปลายหาง

ขนบริเวณหัวและใบหน้าของ Passimian ยาวขึ้นและก่อตัวเป็นกระจุกขนาดเล็กจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณส่วนบนของหัวและใต้คาง

ที่ด้านบนของหัวหมวกกันน็อกสีเขียวอ่อนคล้ายกับครึ่งหนึ่งของกะลามะพร้าว หมวกกันน็อกมีเปลวไฟสีส้มขนาดเล็กที่ด้านหน้าและสองใบที่ยืนตรงติดอยู่กับด้านหลัง ดวงตาของมันถูกซ่อนอยู่บางส่วนด้วยหมวก

แต่จะมีลูกตาสีเหลืองและดอกไอริสสีแดงส้ม มักพบเห็นผลเบอร์รี่ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมะพร้าวสีเขียว มีหลายใบติดอยู่บนลำตัวพร้อมกับน้ำลาย

นาเก็ทซึเกะซารุ
นาเก็ทซึเกะซารุ

Passimian (Japanese: ナ ゲ ツ ケ サ ル Nagetukesaru) is a combat type Pokémon released in Generation VII. No one knows how to evolve into or out of other Pokémon but is considered to be a pair of Orchair games.

Passimian is a black-and-white pokemon similar to a lemur that created powerfully with wide shoulders. Most of its feathers are white. But it has a black muzzle, upper body, hands, feet and ankles and tail. However, there is a white serrated ring near the tip of the tail.

The hair on the head and face of Passimian is longer and forming a large number of small clusters, especially the upper part of the head and under the chin.

At the top of the head is a light green helmet similar to half of a coconut shell. The helmet has a small orange flame on the front and two that stand upright attached to the back. Its eyes are partially hidden with a hat.

But with yellow eyeballs and orange-red irises Often see large berries that resemble green coconuts There are many leaves attached to the body with saliva.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

โคโซคุมูชิ

โคโซคูมูชิ

ซึนาบา