ไรโค

ไรโค เลต์ชนิดไฟฟ้าสามารถสร้างเมฆพายุเพื่อให้ตัวเองบินได้ ตามที่การ์ตูนในอะนิเมะ, Raikou สามารถบินได้โดยการสร้างเมฆพายุ มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เชื่อในมนุษย์แม้ว่ามันอาจมีมิตรภาพบางอย่างกับผู้ที่ช่วยเหลือก็ตาม

Raikou มีแนวโน้มที่จะปรากฏตัวขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองและเมื่อกระแสไฟฟ้าชนิดโปเกมอนอื่น ๆ ตกอยู่ในอันตราย Raikou ก็วิ่งข้ามทุ่งหญ้าในขณะที่เห่าเสียงร้องดังราวกับฟ้าร้อง

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ของหอระฆังทำให้โปเกมอน 3 ตัวต้องตาย แต่ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของโฮโอ้คืนชีพโปเกมอนที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพโปเกมอนที่ฟื้นคืนชีพด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา

ด้วยความกตัญญูต่อพระคุณของโฮดังนั้นทั้งสามคนจึงได้ชมหอระฆังซึ่งเป็นบ้านของทุกเวลา แต่โปเกมอนสามตัวที่ตายลงคือโปเกมอนตัวไหน?

โปเกมอนที่ตายในเหตุการณ์นั้นคือผู้สนับสนุนฟ้าร้องและฟ้าร้อง เมื่อพวกเขามีพลังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาสร้าง Raiko และ Zei Kun * ข้อมูลนี้อาจเกิดจากการเก็งกำไรเพราะในอนิเมะนั้นเองไม่ได้กล่าวถึง

ไรโค

raikou Electric type lycule can create storm clouds to make themselves fly. According to the manga As seen in the anime, Raikou is able to fly by creating storm clouds. It shows that it does not trust humans, though it may have a certain friendship with those who help it.

Raikou tends to appear during a thunderstorm and when other Pokémon type electricity are in danger, Raikou races across the meadow while barking, cries that sound like thunder.

 ไรโค

From the fire of the Bell Tower incident Causing 3 Pokemon to die, but with the sacred fire of Ho Oh Has resurrected the dead Pokémon And brought the resurrected Pokémon with their divine powers

With gratitude to Ho’s grace So all three have been watching the Bell Tower, which has been the home of all the time, but the three Pokemon that died down is Which Pokemon?

The Pokémon that died in that event were the booster, thunder, and thunder. Once they had divine powers, they created Raiko and Zei Kun. * This information may be due to speculation, because in the anime itself Not mentioned

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

ลูเกีย

เรย์ควาซา

ไฟเยอร์