นิโดรัน ตัวเมียสีฟ้า และ นิโดรัน ตัวผู้ สีม่วง nidoran in all langues

nidoran in all langues
นิโดรัน โปเกม่อน เข็มหนาม ธาตุ พิษ

นิโดรัน

นิโดรัน อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า เราสามารถแยกแยะได้อย่างง่ายดายว่า ตัวไหนเพศอะไร นิโดรันเป็นโปเกม่อนชนิดเดียวที่ แยกตัวผู้กับตัวเมียเป็นคนละสายพันธ์ุ

นิโดรันมีหนามพิษ อยู่ที่หัวและหลังของมันพิษเพียงแค่หยดเดียวจากหนามของมัน สามารถเป็นอันครายถึงชีวิตได้

นิโดรันตัวผู้จะมีหูที่ใหญ่กว่าตัวเมีย ซึ่งทำให้มันมีประสาทการฟังที่ดีมาก แม้แต่เสียงเล็กๆก็ไม่อาจรอดจากการได้ยินของมัน และหูของมันยังสามารถหมุ่นได้รอบทิศอีกด้วย มันจะกระพือหูของตัวเองเพื่อจะให้ได้ยินเสียงที่ไกลออกไป

นิโดรันตัวเมีย จะเชื่องกว่านิโดรันตัวผู้มาก

นิโดรันมีต้นแบบมาจาก สัตว์ตระกูล ฟันแถะ โดนมีเม่นเป็นพื้นฐาน

ชื่อของมันมาจกคำว่า needle(อ่านแบบญี่ปุ่นว่า นิโดรุ)

Nidoran female blue and nidoran in all langues
Nidoran, Pokmon, Venom thorn needle

Nidoran lives in the grasslands. We can easily distinguish that What gender? Nidoran is the only Pokémon that Separate male and female into different groups.

Nidoran has poisonous thorns At the head and back of his venom, just one drop from his thorn Can be life

Male Nidoran has ears that are larger than females. Which makes it a very good listening nerve Even a small voice cannot survive from its hearing. And its ears can still fly around the direction as well It will flutter your ears so that you can hear the distant sound.

Nidoran female Will be more docile than Nidoran.

Nidoran is a model from the toothed family, with a porcupine.

Its name comes from the word needle (read in Japanese that Nidaru)

Nidoran has muscles developed to move the ears. Allowing their ears to move in different directions freely It will lift the ears over the grass to check around. It will flutter your ears when hearing distant sounds. Although the sound is very light, it cannot escape from its hearing. Nidoran has a venom for himself When angry, he will release the poison needle.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่