อาร์โบ arbo in JP/ekans in EN/abo in FR/rattan in GR

อาร์โบ arbo in JP/ekans in EN/abo in FR/rattan in GR
อาร์โบ โปเกม่อน งู ธาตุ พิษ

อาร์โบ

อาร์โบ จะอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้มาก มันจะเคลื่อนไหวไปตามพื้นที่มีหญ้าปกคลุ่มหนา และโจมตีใหญ่จากด้านหลัง อาหารโปรดของมันคือไข่

ลิ้นของมันมีความสามารถในการรับรู้อันตราย และกลิ่น ปากของมันยังสามารถขยายได้กว้างมากอีกด้วย

อาร์โบจะคดตัว(ตัวเหมือนที่ห็นในภาพ) เพื่อป้องกันตัวจากรอบทิศทาง เวลานอน อาร์โบจะพันอยู่กับกิ่งไม้บนต้นไม้ใหญ่

อาร์โปมีต้นแบบมาจาก งูหางกระดิ่ง

ชื่อญี่ปุ่น และฝรั่งเศษมาจากคำว่า boa(งูหลาม) อ่านกลับด้าน

ชื่ออังกฤษมาจากคำว่า snake(งู) กลับด้าน

ชื่อเยอรมันมาจากคำว่า natter(สายพันธุ์หนึ่งของงู) กลับด้าน

Arbo arbo in JP / ekans in EN / abo in FR / rattan in GR
Arbo Pokemon

Arbo will live in a grassy field. It will move along the area with thick grass. And a big attack from the back Its favorite food is eggs.

Its tongue has the ability to perceive danger and its bad breath can also expand very wide.

Arbo will take his body (like the one in the picture) to protect himself from the direction when sleeping. Arb will be tied to a tree on a large tree.

Arpo is a prototype of a rattlesnake.

Japanese and French names come from the word boa (Python). Read back.

The English name comes from the snake.

The German name comes from the word natter (one species of snake) inverted

Favorite eggs of Pokmon birds Because like swallowing without chewing Sometimes the neck is so unconscious.

When removing the jaw Will be able to swallow the prey that is larger than itself, can enter the whole body after eating Will curl up to relax

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่