โอนิดิล onidrill in JP/fearow in EN/rapasdepic in FR/ibitak in GR

โอนิดิล onidrill in JP/fearow in EN/rapasdepic in FR/ibitak in GR
โอนิดริล โปเกม่อน จะงอย ธาตุ ปกติ/บิน

โอนิดิล

โอนิดิล อาศัยอยู่ตามทุ่งร้าง มันมีปีกที่ใหญ่ และความอึดที่มหาสารทำให้มันสามารถบินได้นานตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องพัก

ปีกของมันใหญ่มากจึงทำให้มันบินขึ้นสูง และพุ่งลงมาได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อมันรู้สึกถึงอันตรายมันก็จะพุ่งตัวจากพื้นขึ้นฟ้าได้ถบจะทันที

คอ และจะงอยปากที่ยาวของมัน ทำให้มันจับเหยื่อทั้ง บนปกและ ในน้ำได้อย่างง่ายดาย หรือแม้แต่เหยื่อที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน มันก็จะใช้จะงอยเจาะเอาตัวเหยื่อออกมาได้

โอนิดริลมีต้นแบบมาจาก การรวมลักษณะเด่นของนกนักล่า กับนกที่มีจะงอยปาก และคอยาว

ชื่อญี่ปุ่นมาจากคำว่า โอนิโดริ(นกปีศาจ)+ดริล(สว่าน)

ชื่ออังกฤษมาจากคำว่า fear(ความกลัว)+sparrow(นกกระจอก)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า rapace(ล่า)+as de pique(โพธิ์ดำ)+piquer(ถลาลง)

ชื่อเยอรมันมาจากคำว่า ibis(นกตระกูลนกช้อนหอย)+attacke(โจมตี)

Onidrill in JP / fearow in EN / rapasdepic in FR / ibitak in GR
Nid Rill Pokmon Kong Ngai Elementary Normal / Fly

Onidil lived in an abandoned field. It has large wings. And tolerance at the substance, making it able to fly all day long without having to rest

Its wings are so big that it flies up high. And quickly shot down And when it feels dangerous, it will immediately jump from the ground to the sky.

Its neck and long beak Makes it easy to catch prey both on the cover and in the water Or even hidden underground victims It will use the beak to penetrate the victim out.

Opidil has a prototype from The predominant combination of predator birds With birds with beaks and long necks

The Japanese name comes from the word Onidori (Devil Bird) + Dill (Drill)

The English name comes from the word fear (fear) + sparrow (sparrow)

French name comes from the word rapace (hunt) + as de pique (pho) + piquer (swoop down)

The German name comes from the word ibis (the osprey family) + attacke (attack)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่