เนียทส์ nyarth in JP/meowth in EN/maiouss in FR/mauzi in GR

เนียทส์ nyarth in JP/meowth in EN/maiouss in FR/mauzi in GR
เนียทส์ โปเกม่อน แมวปีศาจ ธาตุ ปกติ,ความมืด(เฉพาะภูมิภาค อโลล่า)

เนียทส์

เนียทส์ นั้นจะพบเห็นได้ตามเมือง เรียกได้ว่ามันเป็นโปเกม่อนที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มานาน และมันยังมาความฉลาดจนบางตัวอาจจะสามารถเรียนภาษามนุษย์ได้เลยทีเดียว

เนียทส์นั้นชอบสิ่งของที่สวยงาม และเป็นประกายเมื่อมันเจอสิ่งที่มันถูกใจ ตา และเหรียญบนหัวของมันจะเป็นประกาย และเก็บสิ่เหล่านั้นมา

เนียสท์ถูกส่งไปเห็นของขวัญให้กับเหล่าราชวงค์ใน อโลล่าเมื่อนานมาแล้ว การใช้ชีวิตแบบหรูหราทำให้พวกมันเปลี่ยนเป็น โปเกม่อนที่เห็นแก่ตัว หยิ่งทะนง และเจ้าเล่ และมันจะกลายเป็น ฮิสเทอเรียเมื่อเกีรยติของมันถูกทำให้แปดเปื้อน

เมื่อราชวงศ์ของ อโลล่า ล่มสลาย เนียสท์ที่ถือเป็นโปเกม่อนหายากกระจัดกระจายไป แพร่พันธ์ุในที่ต่างๆจนกลายเป็นโปเกม่อนที่พบได้ง่ายใน อโลล่าไป

เนียทส์มีต้นแบบมาจาก แมวกวัก(maneki neko)

ชื่อญี่ปุ่นมาจากคำว่า nya(เสียงร้องแมวที่คนญี่ปุ่นได้ยิน)

ชื่ออังกฤษมาจาก meow(เสียงร้องแมวที่คนอังกฤษได้ยิน)

ชื่อฝรั่งเศษมาจาก miaou(เสียงร้องแมวที่คนฝรั่งเศษได้ยิน)

ชื่อเยอรมันมาจาก mauzen(เสียงร้องแมวที่คนเยอรมันได้ยิน)

Nyarth in JP / meowth in EN / maiouss in FR / mauzi in GR)
Nietzs Pokémon, Devil cat, Normal element, Darkness (Alola region only)

Nietzsche can be seen in the city. It can be said that it is a Pokémon that has been close to humans for a long time. And it still comes to the brilliance that some people may be able to learn human language.

Nietzsche likes beautiful things. And sparkling when it finds something that is pleasing to the eye and the coin on its head will shine And keep those

Niet was sent to see the gift for the royal family in Alola long ago Luxury living makes them change. Selfish, arrogant and proud Pokémon and it becomes His Highness when it was tainted

When the Alola dynasty collapsed, Nast was considered a rare Pokémon scattered. Spread in various places to become easily found Pokémon in Alola

Nietzsche is a prototype from Maneki neko

The Japanese name comes from the word nya (cat cry that Japanese people hear)

The English name comes from meow (cat cry that the British people heard)

French name comes from miaou (the cry of the cat that the foreigners heard)

German name comes from mauzen (the voice of the cat that the German people heard)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่