ฟุคามารุ fukamaru in JP/gible in EN/ggriknot in FR/kaumalat in GR

ฟุคามารุ fukamaru in JP/gible in EN/ggriknot in FR/kaumalat in GR
ฟุคามารุ โปเกม่อน ฉลามบก ธาตุ มังกร/ดิน

ฟุคามารุ

ฟุคามารุ นั้นจะขุดรูในถ้าเพื่อเป็นที่อาศัย มันถือเป็นนักขุดที่เก่งกาดเลยที่เดียว

ฟุคามารุนั้นแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมัน ครีบหลังของมันสามารถแบกเทรนเนอร์ได้เลยที่เดียว และมันยังมีฟันที่แข็งแรงากๆอีกด้วยแต่ด้วยความสุ่มซ่ามของมันเวลามันกัดคู่ต่อสู้ มันก็มักจะทำตัวเองเจ็บด้วย

ฟุคามารุนั้นชอบเล่นต่อสู้กับพวกเดียวันมากๆ เราสามารถแยกเพศของสายพันธ์ุของมันได้จากการดูคีบหลัง ท่ามีรอยบากแสดงว่าเป็นตัวผู้ ส่วนตัวเมียจะไม่มี

ต้นแบบของฟุคามารุมาจาก มังกร ผสม ฉลาม ผสม เครื่องบิน

ชื่อญี่ปุ่นของฟุคามารุมาจากคำว่า fuka(ฉลาม)+maru(กลม) ดูได้จากรูปร่างที่กลมของมัน

ชื่ออังกฤษมาจากคำว่า ground(พื้นดิน)+nibble(กัดแทะ)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า grignoter(เคี้ยว)+quenotte(ฟันน้ำนม)

ชื่อเยอรมันมาจากคำว่า kauen(เคี้ยว)

Fukamaru in JP / gible in EN / ggriknot in FR / kaumalat in GR
Fukamaru, pokemon, terrestrial shark, dragon / clay

Fukamaru will dig holes in if to be a place to live. It is considered a good digger.

Fukamaru is very strong compared to its size. Its dorsal fin can carry the trainer at one place. And it also has strong teeth as well, but with its randomness when biting the opponent It often hurts itself.

Fukamaru likes to play and fight with the Diaspora. We can separate the gender of its species from viewing the back. Notched posture indicates that it is male. No personal wife

The prototype of Fukamaru comes from a dragon mixed with a plane shark.

Fukamaru’s Japanese name comes from the word fuka (shark) + maru (round) can be seen from its rounded shape

The English name comes from the word ground (ground) + nibble (nibble)

French name comes from the word grignoter (chew) + quenotte (milk teeth)

The German name comes from the word kauen (chew)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่