โรคง rokon in JP/vulpix in EN and GR/goupix in FR

โรคง rokon in JP/vulpix in EN and GR/goupix in FR
โรคอน โปเกม่อน จิ้งจอก ธาตุ ไฟ,น้ำแข็ง(ภูมิภาค อโลล่า)

 โรคง

โรคง นั้นจะพบได้ทั่วไปตามทุกหญ้า และเมื่อตอนแรกเกิดจะมีสีขาวอยู่หางเดียว และจะหางจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มโตขึ้น

โรคอนนั้นไฟในตัวที่ไม่มีวันดับทำให้ร่างกายมันอุ่นตลอดเวลา และเมื่ออากาศโดยรอบร้อนเกินไปมันจะปล่อยไฟออกมาจากปากเพื่อไม่ให้ร่างกายร้อนจนเกินไป และมันยังสามารถสร้างไฟที่ลอยได้เหมือนลูกไฟวิญาญาณขึ้นมาได้อีกด้วย

โรคงนั้นจะแกล้งทำเป็นบาดเจ็บเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงศัตรูที่ข็งแกร่งกว่ามัน

โรคอนที่ภูมิภาค อโล่า นั้นว่ากันว่าโรคงไปถึงที่นั่น พร้อมกับผู้คนกลุ่มแรก แต่อพยบไปที่ภูเขาหิมะเพื่อหลีกเลี่ยงโปเกม่อนอื่น และปรับตัวเข้ากับภูเขาหิมะ

อโลแลน-โรคงนั้น จะพบได้เป็นกลุ่ม 2-5 ตัว มันสามารถพ่นไอเย็นที่มีอุณหภูมิ -50 องศาเพื่อแช่แข็งสิ่งต่าง ตัวมันนั้นไม่ถูกกับอากาศร้อน และจะปล่อย น้ำแข็งออกมาจากหางเพื่อลดอุณหภูมิโดยรอบลงเท่าที่มันต้องการ

โรคงมีต้นแบบมาจาก จิ้งจอก ในตำนานญี่ปุ่น

ชื่อญี่ปุ่นมาจากคำว่า โรคุ(หก)+คง คง(เสียงร้องของจิ้งจอก) และเมื่อผวนก็จะได้คำว่า คอนโร(เตาไฟ)

ชื่ออังกฤษและเยอรมันมาจากคำว่า vulpes(จิ้งจอก)+six(หก)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า goupil(จิ้งจอกในภาษาโบราณ)+six(หก)

Rokon in JP / vulpix in EN and GR / goupix in FR
Pokémon fox, fire element, ice (Alola region)

The disease is common in all grasses. And when it was born, there was a white one on the tail And the tail will gradually increase when growing up

The disease in the body that is never quenched makes the body warm all the time. And when the surrounding air is too hot, it will release fire from the mouth so that the body is not too hot. And it can also create fire that floats like a fireball.

The disease will pretend to be hurt in order to avoid enemies that are stronger than it.

The disease in the aloe region is said to be there. Along with the first group of people But go to the snow mountain to avoid other Pokémon And adapt to the snow mountain

Aloolan-Kong Can be found in 2-5 groups. It can spray cold air with a temperature of -50 degrees to freeze things It is not too hot and will release ice from the tail to reduce the ambient temperature as much as it needs.

The disease is modeled on the legendary Japanese fox.

The Japanese name comes from the word Roku (six) + Kong Khong (the voice of the fox) and when the sound will get the word Conroe

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่