แซนปัง sandpan in JP/sandslash in EN/sablaireau in FR/sandamer in GR

แซนปัง(sandpan in JP/sandslash in EN/sablaireau in FR/sandamer in GR)
แซนปัง โปเม่อน หนู ธาตุ ดิน,น้ำแข็ง/เหล็ก(เฉพาะในภูมิภาค อโลล่า)

แซนปัง

แซนปัง ส่วนมากจะพบได้ในทะเลทราย แต่บางครั้งก็จะพบในป่าซึ่งวิธีการล่าของมันก็จะแตกต่างกันตามสถานที่ โดยในทะเลทราย มันจะขุดหลุม และลงไปรอโจมตีเหยื่อที่ผ่านมา กลับกัน เมื่ออยู่ในป่ามันจะใช้เล็บของมันไถ่ต้นไม้ขึ้นไปรอโจตีเหยื่อจากด้านบน

แซนปังสามารถม้วนตัวเป็นลูกบอลให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเพื่อใช้ในการโจตี หรือการหนี ป้องกันหน้าท้องจากการโจตี และป้องกันตัวเองจากการเป็นลมแดด

กรงเล็บ และหนามบนหลังของมันสามารถยิงออกมาได้ และจะหงอกกลับมาใหม่ด้วยความรวดเร็ว

แซนปังในภูมิภาค อโลล่าจะมีขนาดใหญ่หว่า เล็บยาวกว่า และมีหนามบนหลังเป็นแท่งน้ำแข็ง

อโลแลน-แซนปังจะซ่อนตัวในหิมะเหลือไว้แต่หนามให้เห็นทำให้มันดูเหมือนแท่งน้ำแข็งธรรมดา เพื่อรอโจมตีเหยื่อ

มันสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วโดยการเอากรงเล็บเกี่ยวพื้นหิมะเพื่อสร้างเส้นทางในการเคลื่อนที่เหมือนกับเล่น สกีหิมะอยู่

หิมะที่พุ่งออกมาตอนที่ อโลแลน-แซนปังกำลังเคลื่อนไหวนั่นสวยงาน และเป็นที่นิยมในหมู่ช่างภาพมาก แต่มันมักจะชอบอาศัยอยู่ในส่วนลึกของภูเขาหิมะ ในที่ที่อันตรายเกินกว่าจะปีนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

แซนปังมีต้นแบบมาจาก ตัวลิ่น

ชื่อญี่ปุ่นมาจาก sand(ทราย)+pangolin(ตัวลิ่น)

ชื่ออังกฤษมาจาก sand(ทราย)+slash(ฟัน)

ชื่อฝรั่งเศษมาจาก sable(ทราย)+blaireau(ตัวแบดเจอร์)

ชื่อเยอรมันแผลงมาจาก sand(ทราย)

Sandpan in JP / sablaireau in FR / sandamer in GR
Sanpan Poon, earth, ice / iron element (only in the Alola region)

Most of Sanpan is found in the desert. But sometimes it will be found in the forest, where its hunting methods will vary by location In the desert, it will dig a hole and wait to attack the prey. When in the forest, it will use its nails to redeem the tree. Wait for Joe to hit the victim from the top.

Sanpan can roll into the ball to move faster to use in the javelin or escape, preventing the belly from getting hit. And protect yourself from sunstroke

The claws and thorns on its back can be fired. And will be grayed back with speed

Sanpan in the region Alola is larger than the long nails and has ice spines on the back.

Aloolan-San Pang will hide in the snow, leaving only the thorns to make it look like an ordinary ice bar. To wait to attack the victim

It can move quickly by removing claws on the snow floor to create a path for movement like snow skiing.

The snow that came out when Aloolan – San Bang is moving. It’s beautiful. And is very popular among photographers But it usually likes to live in the depths of the snow mountain In a place that is too dangerous to climb without permission

Sanpan is a model from the pangolin.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่