กลาเซีย glacia in JP/glaceon in EN/grvrali in FR/glaziola in GR

กลาเซีย glacia in JP/glaceon in EN/grvrali in FR/glaziola in GR
กลาเซีย โปกม่อน หิมะตกใหม่ธาตุ น้ำแข็ง

กลาเซีย

กลาเซีย เป็นร่างพัฒนาอีกแบบนึงของ อีวุย ที่พัฒนาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาว

กลาเซียสามารถลดอุณหภูมิของร่ากายตัวเองได้ดังใจ มันจึงสามารถแช่แข็งอากาศรอบๆตัวเพื่อสร้างเกร็ดน้ำแข็งได้ รวมถึงแช่งแข็งขนของตัวเองเพื่อใช้เป็นอาวุธได้ด้วย

เทรนเนอร์สามารถเร่งให้ อีวุย เปลี่ยนเป็น กลาเซียได้โดยให้อยูใกล้ ก้อนหินน้ำแข็ง

กลาเซียมีต้นแบบมาจาก จิ้งจอกที่ใส่หมวกชูลู(chullo)(มีภาพ)

ชื่อภาษาญี่ปุ่นมาจากคำว่า glacier(ธารน้ำแข็ง)

ชื่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า glacier(ธารน้ำแข็ง)+eon(ยุคสมัย)

ชื่อภาษาฝรั่งเศษมาจากคำว่า givre(แช่แข็ง)

ชื่อภาษาเยอรมันมาจากคำว่า glazial(แช่แข็ง)

Glacia in JP / glaceon in EN / grvrali in FR / glaziola in GR
Glacier Pokmon, new snow, ice element

Glacier is another development figure of Eevee that is developed to adapt to the cold weather.

Glacier can reduce the temperature of the body itself as you like. It can freeze the air around it to create ice tips. Including damaging his own fur to use as a weapon

The trainer can accelerate Eevee to be glacier by being close. Ice rock

Glacier is a prototype from The fox wearing a chullo hat (with images)

The Japanese name comes from the word glacier (glacier)

The English name comes from the word glacier (glacier) + eon (era)

French name is derived from the word givre (frozen)

The German name comes from the word glazial (frozen)

Despite the recent arrival of Gen 4 Pokemon to Pokemon Go, Leafeon and Glaceon have now made their in-game appearances. There is even a Pokemon Go Leafeon and Glaceon nickname shortcut, as we’ve seen with the other evolutions. Here’s everything you need to know about Pokemon Go Leafeon and Glaceon, including how to catch Leafeon and Glaceon in Pokemon Go and the Pokemon Go Leafeon and Glaceon location.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่