ลีฟเฟีย leafia in JP/leafeon in EN/phyllali in FR/folipura in GR

ลีฟเฟีย leafia in JP/leafeon in EN/phyllali in FR/folipura in GR
ลีฟเฟีย โปเกม่อน พืชเขียวชอุ่ม ธาตุ พืช

ลีฟเฟีย

ลีฟเฟีย เป้นร่างพัฒนาแบบนึงของ อีวุย เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า

โครงสร้างเซลล์ของ ลีฟเฟียนั้นมาความคล้ายคลึงกับพืชมันจึสามารถสังเคราะห์แสงได้ และทำให้รอบตัวมีอากาศบริสุดปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ตอนที่มันนอนอาบแดดอยู่

ลีเฟียนั้นเป็นโปเกม่อนรักสงบไม่ชอบต่อสู้

เทรนเนอร์สามารถเร่งให้ อวุยเปลี่ยนร่างเป็นลีฟเฟียได้โดยให้อยู่ใกล้ๆ หินมอส

ลีฟเฟียมีต้นแบบมาจาก แมววิเชียรมาส(แมวมีถุงเท้า) ผสม จิ้งจอก

ชื่อภาษาญี่ปุ่นมาจากคำว่า leaf(ใบไม้)

ชื่อภาษาอังกฤษมาากคำว่า leaf(ใบไม้)+eon(ยุคสมัย)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า phylla(ใบไม้)

ชื่อภาษาเยอรมันมาจากคำว่า folium(ใบไม้)

Lafia (leafia in JP / leafeon in EN / phyllali in FR / folipura in GR)
LIFFIA GOPEMON, Lush Green Plants, Plant Elements

Livia is an evolving body of Eevee to be one with the forest.

Cell structure of LIFFIA is similar to plants that can synthesize light. And make the surrounding air to be covered all the time When it was sunbathing

Lefia is a pokemon, peaceful, not like fighting.

Trainer can accelerate Avoy transformed into a lifespan by being near the moss stone.

LIFFIA is based on Wichianmas cat (cat with socks) mixed fox

The Japanese name comes from the word leaf.

English name leaf (leaf) + eon (era)

French name comes from the word phylla (leaves)

The German name comes from the word folium (leaf)

Cute pokemon # 1 from the website ranking of The Top Ten (surpassing “Pikaju” who is the hero of the story … What? This “Satoshi” is a hero? – – “Sequel Comes from innocence It also has a special advantage over other Pokémon. Is able to choose to develop a variety

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่