บูสเตอร์ booster in JP/flareon in EN/pyroli in FR/flamara in GR

บูสเตอร์ booster in JP/flareon in EN/pyroli in FR/flamara in GR
บูสเตอร์ โปเกม่อน เปลวไฟ ธาตุ ไฟ

บูสเตอร์

บูสเตอร์ เป็นร่างพัฒนาแบบนึงของ อีวุย ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ร้อนมากๆ ขนที่แพงขอทำหน้าที่ระบายความร้อนจากร่างกายออกไปเพื่อนรักษาอุณภูมิรางกายให้คงที่

บูสเตอร์นั้นจะมีถุงไฟที่ใช้กักเก็บความร้อน มันสามารถสูดอากาศเขาไปในถุงนี้ แล้วพ่นไฟที่มีความร้อนถึง 1700 องศาเซลเซียสออกมา เมื่อทำแบบนี้ร่างกายมันจะมีความร้อนถึง 900 องศาเลยทีเดียว

บูสเตอร์นั้นพบได้ยากตามธรรมชาติได้ยาก และมักจะพบอยู่ในครอบคอรองของเทรนเนอร์ที่ใช้หินไฟ เปลี่ยนร่างให้ อีวุยมากกว่า

บูสเตอร์มีต้นแบบมาจาก จิ้งจอก

ชื่อญี่ปุ่นของมันหมายความว่า ไอพ่น

ชื่ออังกฤษมาจากคำว่า flare(ไฟ)+eon(ยุคสมัย)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า pyro(ไฟ)

ชื่อเยอรมันมาจากคำว่า flamme(ไฟ)

Booster booster in JP / flareon in EN / pyroli in FR / flamara in GR
Pokmon Fire Flame Booster

It is a kind of body that evolves into a very hot environment. Expensive hairs, acting as the heat from the body, leaving friends to maintain a constant temperature.

The booster will have a light bag to store heat. It can breathe the air in this bag. Then spraying the fire with heat to 1700 degrees Celsius When doing this, the body is heated to 900 degrees.

Booster is difficult to find naturally. And are often found in the collar of the trainer that uses fire stones Change the body to Eevee more

The booster is based on a fox.

Its Japanese name means the jet.

The English name comes from the word flare (light) + eon (era)

French name comes from the word pyro (fire).

The German name comes from the word flamme (fire).

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่