สเปียร์ spear in jP/beedril in EN/dardargnan in FR/bibor in GR

สเปียร์ spear in jP/beedril in EN/dardargnan in FR/bibor in GR
สเปียร์ โปเกม่อน ผึ้งพิษ ธาตุ แมลง/พิษ

สเปียร์

สเปียร์ เป็นโปเกม่อนที่อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ พวกมันจะคอยดูแล บีเดิล และ โคคูน และจะโจมตีสิ่งใดก็ตามที่มารบวนพวกมัน

การรบกวนสเปียร์ตัวนึงจะทำให้ทั้งฝูงมารุมโจมตีทันที มันจะโจมตีศัตรูด้วยเข็มพิษขนาดใหญ่ทีแขนทั้งสองข้างของมัน ด้วยท่าประจำตัว คือ ดับเบิล นีดเดิล หลังจากนั้นมันจะพาเหยื่อกับไปที่รังเพื่อเป็นอาหาร

สเปียร์สามารถพัฒนาเป็นร่างเมก้าได้ เมื่ออยู่ในร่างเมก้าจะทำให้มันเคลื่อนไหลเร็วขึ้นมาก และขาก็จะกลายเป็นเข็มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตี เข็มที่แขนของมันมีพิษที่ออกฤทธิ์เร็วเพื่อกันไม่ให้ศัตรูหนี และเข็มเหล็มในของมันมีพิษที่ออกฤทธิ์ช้าแต่ร้ายแรงเพื่อพิชิตศัตรู

สเปียร์มีต้นแบบมาจากผึ้ง หรือ ต่อ

ชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันแปลว่า หอก

ชื่อภาษาอังกษมาจากคำว่า bee(ผึ้ง)+drill(สว่าน)

ชื่อภาษาฝรั่งเศษมาจากคำว่า d’Artagnan(อ่านว่า ดาตายัง เป็นวีรบุรุษในนวนิยายของฝรั่งเศษ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ สามทหารเสือ)+dard(เหล็กใน)

ชื่อภาษาเยอรมันมาจากคำว่า biene(ผึ้ง)+bohrer(สว่าน)

Spear in jP / beedril in EN / dardargnan in FR / bibor in GR
Spear Pokmon Bee Venom Insect / Toxic

Spear is a Pokémon that lives together in a large crowd. They will take care of the beard and cocoon and will attack anything that comes in them.

The disturbance of one of the Spears will cause the entire crowd to immediately attack. It will attack the enemy with a large poison needle on both arms. With the posture is double doodles. After that, it will take the victim and go to the nest for food.

Spear can develop into a mega body. When in the Mega figure, it will make it flow much faster. And the legs will become a needle to increase the effectiveness of the attack The needle on his arm has a powerful poison to prevent the enemy from escaping. And the needle in its arms has a slow but deadly poisoning action to conquer the enemy

Shakespeare is modeled after bees or continued

Its Japanese name means spear.

Angkasama’s name from bee (bee) + drill (drill)

French name is derived from the word d’Artagnan (read that Data is also a hero in the novel of French Which is a close friend of Three Musketeers) + dard (iron in)

The German name comes from the word biene (bee) + bohrer (drill)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่