กาไบต์ gabite in JP and EN/camarche in FR/knarksel

กาไบต์ gabite in JP and EN/camarche in FR/knarksel
กาไบต์ โปเกม่อน ถ้ำ ธาตุ มังกร/ดิน

กาไบต์

กาไบต์เป็น โปเกม่อนนักล่า และหวงถิ่นมาก มันจะจู่โจมตีทันทีหากคิดว่ารังของมันมีอันตราย กาไบต์มักจะขุดดินเพื่อหาเพชรและนำไปกักตุนไว้ที่รังของมัน

กาไบต์มีชื่อเสียงเรื่องเกร็ดมากๆ ว่ากันว่าเกร็ดของมันมีคุณสมบัติเป็นยา ซึ่งสามารถรักษาอาการป่วยร้ายแรงได้อย่างชะงัด

เราสามารถแยกเพศของกาไบต์ได้ด้วยวิธีเดียวกับการแยกเพศของฟุคามารุ

กาไบต์มีต้นแบบเดียวกับฟุคามารุ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษมาจากคำว่า gabugabu(การแสดงท่าทางกัด)+bite(กัด) หรือ gaburito(การกัดหรือเคี้ยว)

ชื่อในภาษาฝรั่งเศษมาจกคำว่า cacharias หรือ cacharodon(ทั้งสองเป็นชื่อทางวิทยาศาตร์ของสายพันธ์ุฉลม)+macher(เคี้ยว)

ชื่อในภาษาเยอรมันมาจากคำว่า knacken(การบดเคี้ยว)+shark(ฉลาม)

Gaby gabite in JP and EN / camarche in FR / knarksel
Gabytes Pokmon Cave of the Dragon Element / Clay

Byte is a Pokémon hunter. And very local It will attack immediately if thinking of its nest is dangerous. Gamby often digs the soil to find diamonds and put them in the nest.

Byte has a reputation for great tips. It is said that their tips have medicinal properties. Which can cure serious illness

We can separate the sex of gaby by the same way as the sex separation of Fukamaru.

Byte has the same prototype as Fukamaru.

The names in Japanese and English come from the word gabugabu (bite gestures) + bite (bite) or gaburito (bite or chew)

The names in the French language come from the word cacharias or cacharodon (both are scientific names of the genus Phaiblom) + macher (chew).

The German name comes from the word knacken (chewing) + shark (shark)

The green numbers are the same as the Pokémon. Will receive an additional 20% attack value (Same Type Attack Bonus)
The attacking character in red is not able to be found anymore from hatching. Or catch Pokémon at this time
The blue character attack position is a special attack position that can be found at the Community Day event.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่