ไรชู raich in all langues

ไรชู raich in all langues
ไรชู โปเกม่อน หนู ธาตุ ไฟฟ้า,ไฟ้า/พลังจิต(เฉพาะภูมิภาค อโลล่า)

ไรชู

ไรชู สามารถพบได้ตามป่าและทุ่งหญ้า

ไรชูมีความสามารถในการใช้หางของมันรวบรวม ไฟฟ้าในอากาศ และยังใช้หาจิ้มพื้นเพื่อค้นหาไฟฟ้าได้อีกด้วย

ไรชูสามารถเก็บไฟฟ้าไว้ในตัวได้ถึง 100,00 โวลต์ แต่ถ้าเก็บไว้มากเกินไฟจะทำให้มันดุร้ายขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการนี้มันจึงต้องปล่อยไฟฟ้าลงดินผ่านหางของมัน จึงมักจะเห็นพื้น และหญ้าบริเวณรังของมันไหม้อยู่เสมอ

เมื่อไรชูมีไฟฟ้าสะสมในตัวน้อยเกินไปตัวมันจะมีสีเข้มขึ้น กลับกันถ้าไฟฟ้าในตัวไรชูมีอยู่เต็มเปี่ยม หูของมันจะตั้ง และกล้ามเนื้อก็จะพองขึ้น

ไรชูในภูมิภาค อโลล่านั้นมีความแตกต่างจากไรชูภูมิภาคอื่นอย่างมาก เห็นผลที่ อโลแลน-ไรชู พัฒนามาเป็นในรูปแบบนี้มันยังเป็นปริศนา มันจะรวบรวมพลังจิตไว้ที่หาง แทนที่จะรวบรวมไฟฟ้า และใช้มันเป็นเหมือนเซิฟบอร์ดเพื่อลอยตัวในอากาศ มันมีต่อมไฟฟ้าพิเศษที่แก้มที่พอถูแล้วจะมีกลิ่นหอมประหลาดออกมา

ถึงข้อมูลหลายอย่างของ อโลแลน-ไรชู ยังเป็นปริศนาแต่ มีมุขตลกของชาว อโลล่า ที่ว่า”ที่ไรชูเป็นแบบนั้น อาจจะเพราะมันกินแพนเค้กที่หวานนุ่ม มากไปก็ได้”(บอกว่าอ้วนแบบอ้อมๆ)

ไรชูมีต้นแบบมาจาก หนูจิงโจ้

ชื่อไรชูมาจากคำว่า rai(สายฟ้า)+chuu(เสียงเวลาบีบเป้ดยาง หรือ บอลยาง)

Raich in all langues
Raise pokemon, mice, electric elements, fire / psychic power (only Alola region)
Chu Chu can be found in forests and grasslands.

Raichu has the ability to use its tail to collect electricity in the air and is also used to dip the floor to search for electricity.

Raichu can store electricity in up to 100,00 volts, but if stored too much, the power will make it fierce. In order to avoid this, it had to release electricity through the tail. So often see the floor And the grass in its nest is always burning

When there is too little electric accumulation in the body, it will become darker. Conversely, if the electricity in the Chu Chu is full. Its ears are set And the muscles will inflate

Raichu in the region Alola is very different from Raichu. Other regions see the results that Alolan-Chu Chu developed into this form. It is still a mystery. It will collect psychic power on the tail. Instead of collecting electricity And use it as a server to float in the air It has a special electrical gland on the cheek that is rubbed and will have a strange scent.

Although many of Alolan-Raich’s information is still a mystery, There is a joke of the Alola people that “Raimi is like that. Maybe because it eats the sweet, soft pancakes So much “(said that the fat is indirect)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่