คอสโมม cosmom in JP/cosmoem in EN

คอสโมม cosmom in JP/cosmoem in EN
คอสโมม โปเกม่อน ดาวฤกษ์ก่อนเกิด ธาตุ พลังจิต

คอสโมม

คอสโมม เป็นร่างพัฒนาของ คอสม็อค ถูกขนานามว่า ดักแด้แห่งดวงดาว

มันจะอยู่ในสภาพจำศีลตลอดเวลาเพื่อรวบรวมพลังงาน ในการพัฒนาสู่ขั้นต่อไป

มันมีพลังในการเปิดประตูที่เชื่อมระหว่างมิติได้

คอสโมมมีต้นแบบมาจาก ดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ชื่อญี่ปุ่นมาจาก cosmos(อวกาศ)+ovum(ไข่)

ชื่ออังกฤษมาจาก cosmos(อวกาศ)+embryo(ตัวอ่อน)

Cosmom in JP / cosmoem in EN
Cosmos, Pokémon, stars before psychic elements

Cosmos is the development figure of Cosmos, being the name of the star pupa.

It will stay in hibernation all the time to gather energy. In the development of the next step

It has the power to open doors that connect between dimensions.

Cosmos is based on Stars before birth
Japanese name comes from cosmos (space) + ovum (egg)
The English name comes from cosmos (space) + embryo (embryo)

Protostar Pokemon Cosmo wow is a Pokémon that people think may come from other worlds. His body is without any movement as if dead But can feel the warmth that is soft when touching it In the distant past It is called Cocoon of the Stars The black core inside the hard shell of it has something of a collective island.

Nebby.Cosmoem debuted in Faba’s Revenge!, where Nebby evolved into it after being trapped in a device constructed by Faba. Nebby later evolved into Solgaleo in Revealing the Stuff of Legend! after being blessed by the guardian deities.Minor appearances

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่