ลูนาล่า lunala in all langues

ลูนาล่า lunala in all langues
ลูนาล่า โปเกม่อน จันทรา ธาตุ ผี/พลังจิต

ลูนาล่า

ลูนาล่า รู้จักกันในฐานะ ทูตแห่งจันทรา และ อสูรผู้อัญเชิญดวงจันทร์

ตัวของมันสามารถรวบรวมพลังงานแสงรอบๆมาไวว้ในตัวได้ มันสามารถเปลี่ยนกลางวันให้มืดสนิทเหมือนคินที่ไร้จันทร์ มันสามารถเปิดประตูไปยังมิติอื่นได้

มันเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่น มายังอโลล่า ผ่านประตูมิติ และเข้าต่อสู้กับเหล่าผู้พิทักษ์แห่งอโลล่า ในท้ายที่สุดมันได้รับชัยชนะ และมอบความรุ่งเรื่องให้แก่ อโลล่า

ลูน่ล่าเป็นร่างพัฒนาเพศเมียของ คอสม็อก

ลูนาล่ามีต้นแบบมาจาก ค้างควงผู้ส่งความมืด และทำความมืดหล่น จึงทำให้โลกมีกลางคืน ในตำนานของ แอฟริกา

ชื่อของมันมาจาก luna(ดวงจันทร์)+ala(ปีก)

Lunala in all langues
Lunala, Pokmon, Chandra, Ghost element / Psychic power

Luna, known as The ambassador of the moon and the demon who summoned the moon

The body can collect energy around the light in itself. It can change the day to be completely dark like Kin at no moon. It can open the door to another dimension.

It is a living thing from another dimension to Alola through the dimensional door. And fought with the guardians of Alola In the end it won. And gave the dawn to Alola

Luna is a female form of Cosmos.

Luna is based on Hold back the dark sender And drop the darkness Thus making the world a night in the myths of Africa

Its name comes from Luna (moon) + ala (wing)

Sometimes called power or something with a mysterious life through a channel that connects the world with different dimensions.
There is a name recorded in the ancient documents that were inviting the moon.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่