โซลกาเลโอ solgaleo in all langues

โซลกาเลโอ solgaleo in all langues
โซลกาเลโอ โปเกม่อน สุริยัน ธาตุ พลังจิต/เหล็ก

โซลกาเลโอ

โซลกาเลโอ รู้จักกันในฐานะ ทูตแห่งสุริยัน และ อสูรผู้คลืนกินดวงอาทิตย์

ร่างกายของมันเต็มไปด้วยพลังงานมหาสาร มันสามารถเปลี่ยนกลางคืนให้่ป็นกลางวันได้ และเปิดประตูสู่มิติอื่นได้โดยใช้พลังแห่งตาที่สาม

มันเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่น มายังอโลล่า ผ่านประตูมิติ และเข้าต่อสู้กับเหล่าผู้พิทักษ์แห่งอโลล่า ในท้ายที่สุดมันได้รับชัยชนะ และมอบความรุ่งเรื่องให้แก่ อโลล่า

โซลกาเลโอนั้นเป็นร่างพัฒนาเพศผู้ของ คอสม็อก

โซลกาเลโอมีต้นแบบมาจาก สิงโตกินดวงอาทิตย์ในวิชาเล่นแร่แปลธาตุ

ชื่อของมันมาจาก sol(พระอาทิตย์)+leo(สิงโต)

Solgaleo in all langues
Sol Galio Pokmon Suriyan, Psychic Element / Iron

Sol Galio known as Ambassadors of the Suriyan and the devil who eat the sun

Its body is full of energy. It can change the night to day. And open the door to another dimension by using the power of the third eye

It is a living thing from another dimension to Alola through the dimensional door. And fought with the guardians of Alola In the end it won. And gave the dawn to Alola

Seoul Galio is the male development body of Cosmos.

Sol Galo is based on The lion eats the sun in the mineral play

Its name comes from sol (sun) + leo (lion)

There are names recorded in ancient documents that are animals that eat the sun.Results from the opening of Ultra Causing sometimes energy or life from different worlds to be called to this world

It is said that Sol Galo is the male evolutionary figure of Cosmog. The bright beam that radiates from the body can make darkness at night bright as if in the daytime. And also said that it is a Pokémon that lives in another world When his third eye awoke It will travel to another world.


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่