มายูร์ด mayuld in JP/cascoon in EN

มายูร์ด mayuld in JP/cascoon in EN
มายูร์ด โปเกม่อน โปเกม่อนดัดแด้ธาตุ แมลง

มายูร์ด

มายูร์ด เป็นร่างพัฒนาอีกแบบของเคมุซโซ ร่างกายของมันมีความแข็งแกร่งมาก จึงสามารถทดการโจมตีได้ทุกแบบ

ถึงแม้ว่ามันจะมีร่างที่แข็งแกร่ง มันก็ยังคงรู้ซึกเจ็บอยู่ และมันจะไม่มีวันลืมความเจ็บปวดนั้น จะหาทางแก้แค้นเมื่อมันพัฒนาไปอีกขั้นแล้ว

มันจะอาศัยอยู่ตามพื้น ใต้กองใบไม้ และจะพรางตัวให้เหมือนใบไม้ที่ตายแล้ว

มารูร์ดมีต้นแบบมาจาก ดักแด้

ชื่อญี่ปุ่นมาจาก คำว่า มายุ(ดักแด้)+shield(โล่)

ชื่ออังกฤษมาจาก cask(ลัง)+casa(ภาษาโปรตุเกส แปลว่า เกร็ด หรือ เกราะ)

Mayuld in JP / cascoon in EN)
Pokémon Pokémon bending Insect element

Maydur is another form of Kemuzo’s development. Its body is very strong. Therefore able to test all types of attacks

Although it has a strong body It still knows how to hurt. And it will never forget that pain Will seek revenge when it develops again

It will live in the ground under the leaf pile and will camouflage itself as a dead leaf.

Maroud is a model of pupa.

Japanese name comes from the word Mayu (pupa) + shield (shield)

The English name comes from cask (crate) + casa (Portuguese means tip or armor)

How to develop Wurmple into Silcoon or Cascoon
Wurmple’s problem is that there is no reliable way to force evolution. Eevee can develop into many different Pokémon. But you can choose your evolution by just changing your Eevee name

The community is divided equally. Many claim that Wurmple evolved into Cascoon if evolving during the day and Silcoon if evolving during the night. Others claim that it depends on Wurmple’s highest IV, although there is still no clear evidence that the two work consistently.


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่