โดคุเกล dokucale in JP/duxtox in EN

โดคุเกล dokucale in JP/duxtox in EN
โดคุเกล โปเกม่อน ผีเสื้อกลางคืนพิษ ธาตุ แมลง/พิษ

โดคุเกล

โดคุเกล เป็นโปเกม่อนกลางคืน มันจะร่างเรืชิ่งมากในตอนกลางคืน และ จะดูเอื่อยเฉื่อยในตอนกลางวัน

มันเป็นโปเกม่อนที่ตื่นตัวต่อแสงมาก ฝูงโดคุเกลจะไปตรงไปยังที่มีแสงสว่างส่องอยู่ แล้วจะกินใบของต้นไม้ตามทางที่มันบินผ่านจนหมดต้นเลยทีเดียว

ปีกของมันปกคลุมไปด้วยเศษเกล็ดพิษ มันจะกระพือปีกอย่างรุนแรงเพื่อที่จะให้ผงพิษกระจายออกมาเพื่อโจมตี

โดคุเกลมีต้นแบบมาจาก ผีเสื้อพระจันทร์ญี่ปุ่น

ชื่อญี่ปุ่นมาจาก โดคุกะ(ผีเสื้อกลางคืนพิษ)+scale(เกล็ด)

ชื่ออังกฤษมาจาก dust(ฝุ่นผง)+toxic(พิษร้าย)

Dokucale in JP / duxtox in EN)
DokugelPokémon, Venomous Butterfly Insect / toxic element

Dokugel is a nighttime Pokémon. It will draft a lot at night and will look sluggish in the daytime.

It is a very light Pokémon. The Dokugel will go straight to the light. Then will eat the leaves of the tree along the way that it flies through until the beginning.

Its wings are covered with toxic scales. It will flutter deeply in order to spread the poison powder to attack.

Dokugel is a prototype from Japanese moon butterfly

Japanese name comes from Dokuka (Venomous Butterfly Moth) + scale (scale)

The English name comes from dust (dust) + toxic (toxic poison)

When flapping the wings, there will be fine powder blown out. Very toxic when inhaled. To become a wrestler, can fall asleep Find the victim with a tent that acts like a radar.

With intuition toward the light The Dokkalea, which is lit by the inviting streets, will eat the leaves of the trees that are on the road until they are scattered.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่