แมนไทน์ mantain in JP/mantine in EN

แมนไทน์ อ่านแบบญี่ปุ่นว่า มัน ทา อิน mantain in JP/mantine in EN
แมนเทียน โปเกม่อน ว่าว ธาตุ น้ำ/บิน

แมนไทน์

แมนไทน์ สามารถว่ายน้ำได้มาก และมีความสารถในการทรงตัวสูง มันจึงไม่มีปัญหาในตอน ว่ายน้ำ หรือ แม้แต่ตอนบิน เมื่อมีเหล่า เท็ปโปะอุโอะ มาเกาะอยู่ตามปีกของมัน

แมนไทน์สามารถบินได้สูงถึง 100 เมตร แต่กลไกลในการบินของมันนั้น จำเป็นต้องพุ่งขึ้นจากน้ำด้วยความเร็วที่มากพอซะก่อน

ในภูมิภาค โฮเอน ทุกๆวันอาทิตย์ มักจะเห็นฟูงแมนไทน์ ขึ้นมาบินเล่นเหนือน้ำ

แมนไทน์เป็นโปกม่อนที่ค่อนข้างเฉือง

แมนไทน์มีต้นแบบมาจาก กระเบนราหู และถ้ารวมกับ เท็ปโปะอุโอะ พวกมนจะรวมกันเป็นคอนเซ็ปของ เครื่องบินร โดยมีเท็ปโปะอุโอะ เป็นปืน

ทั้งชื่อญี่ปุ่น และ อังกฤษ มาจาก mata(กระเบนราหู)+marine(เกี่ยวกับน้ำ)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่