เอฟี้ eifie in JP/espeon in EN/metali in FR/psiana in GR

เอฟี้ eifie in JP/espeon in EN/metali in FR/psiana in GR
เอฟี้โปเกม่อน ดวงอาทิตย์ธาตุ พลังจิต

เอฟี้

เป็นร่างพัฒนาแบบนึงของ อีวุย ที่ว่ากันว่าพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกับมนุษย์โดยเฉพาะ

เอฟี้นั้นเป็นโปเกม่อนที่ซีื่อสัตย์ต่อเทรนเนอร์มากๆว่ากันว่ามันพัฒนาความสามารถทุกอย่างของมันมาเพื่อปกป้องเทรนเนอร์โดยเฉพาะ

เพชรบนหัวมีไว้เพิ่มความแข็งแกร่งของพลังจิต และขนที่นุ่ม และหางที่ม้วนไปมาของมันมีไว้เพื่ออ่านกระแสอากาศ จึงทำให้มันสามารถพยากรณ์อากาศ หรือ คาดเดาการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้
ความสามารถเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องเทรนเนอร์จาก
ทั้งสิ้น

เอฟี้นั้นพลได้ยากมากๆตามธรรมชาติเพราะมันจะพัฒนาร่างก็ต่อเมื่อมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่่างมันและคนที่มันยอมรับเท่านั้น

เอฟี้มีต้นแบบมาจาก เนโกะมาตะ

ชื่อญี่ปุ่นมาจากคำว่า esper(ผู้ใช้พลังจิต)+feel(ความรู้สึก)

ชื่ออังกฤษมาจากคำว่า esp(พลังจิต)+eon(ยุคสมัย)

ชื่อฝรั่งเศษมาจากคำว่า mental(จิตใจ)

ชื่อเยอรมันมาจากคำว่า psi(จิต)

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่