เมตาม่อน metamon in Jp/ditto in EN and GR/metamorph in FR

เมตาม่อน metamon in Jp/ditto in EN and GR/metamorph in FR
เมตาม่อน โปเกม่อน เปลี่ยนร่างธาตุ ปกติ

เมตาม่อน

เมตาม่อน เป็นโปเกม่อนที่แปลกมากๆมันไม่มีเพศแต่สามารถผสมพันธ์ุกับโปเกม่อนได้แถบทุกชนิดมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถจับต้องได้ แต่ถ้ามันจะเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของมัน โดยที่ไม่มีต้นแบบอยู่ข้างหน้า ลายละเอียดบางอย่างอาจจะผิดเพื้ยนไป และมันไม่สามรถเปลี่ยนหน้าตาของมันได้(มีรูปให้ทัศนา)เมตาม่อนจะกลับไปเป็นร่างต้นถ้ามันเริ่มหัวเราะมันไม่สามารถจะลอกเลียนแบบความแข็งแกร่งของโปเกม่อนตัวอื่นได้ แต่จะสามารถลอกเลียนท่าไม้ตาย ความสามารถพิเศษ(ability) และรูปร่าง ของโปเกม่อนที่อยู่ตรงหน้าได้ ถ้าเมตาม่อนเจอันเองในป่ามันจะพยายามเปลี่ยนร่างเป็นกันและกันเวลาเมตาม่อนนอนหลับมันจะเปลี่ยนร่างเป็นหินเพื่อหลบหลีกการโจมตีพวกเมตาม่อนนั้นเป็นเคยอยู่หางจากเขตเมือง หรือ ผู้คนเลย นั้นหมายความว่า จะพบตามป่า ตามเขาได้ยากยังมีทฤษดีที่ว่า เมตาม่อนนั้นเกิดจากการโคลนนิ่ง โปเกม่อนที่ล้มเหลว มันจังมีรูปร่าง และ ลักษณะทางกายภาพที่แปลกประหลาดและมีความสามารถเหลือเชื่อแบบนี้ แต่ข้อมูลที่จะมารองรับทฤษดีนี้ยังไม่ชัดเจน

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่