โกโลเนีย golonya in JP/golem in EN

โกโลเนีย golonya in JP/golem in EN

โกโลเนีย โปเกม่อน พลังนิวเคลียร์
ธาตุ หิน/ดิน,หิน/ไฟฟ้า(เฉพาะ อโลล่า)

โกโลเนีย

โกโลเนีย มีร่างกายที่แข็งแกรงมาก แม้แต่ระเบิดไดนาไมท์ ก็สร้างรอยแผลให้มันไม่ได้ กลับกับของ หาหมันใช้ท่า ระเบิดตัว(explosion) ความแรงของมันก็มหาศาลสมกับชื่อ โปเกม่อน พลังนิวเคลียร์

โกโลเนียวสามารถหดแขน ขา และหัวเข้าไปในตัว จนกลายเป็นลูกหินยักษ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก และมีพลังทำลายสูง ผู้คนจึงมักขุดร่องไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ โกโลเนียกลิ้งมาขนได้

อโลแลน โกโลเนีย มีคุณสมบัติของแม่เหล็กทั้งตัว ส่วนที่เหมือน หนวด คิ้ว และปืนใหญ่ด้านหลังเกิดจากทรายเหล็กที่ถูกดูดมารวมกัน มันสามารถยิงก้อนหินทรายเหล็ก ออกมาจากปืนใหญ่ด้านหลังได้ นอกจากนี้ มันยังสามารถใช้ อิชิซึบุเตะ(geodude) เป็นกระสุนได้ด้วย

ถึงมันจะดูเป็นตัวอันตราย แต่มันก็ยังมีประโยชน์ต่อผู้คนเเช่นกันผิวหนังที่หลุดออกมาเมื่อมันลอกคราบ จะกลายเ)็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับชาวสวนเชียวละ

โกโลเนียมีต้นแบบมาจาก เต่าบก และ ก้อนหินขนาดใหญ่ ร่าง อโลล่าของมันมีต้นแบบมาจาก ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบรางคู่ขนาน(railgun)

ชื่อของมันมาจากคำว่า โกโระโกรอน(เสียงเวลากลิ้ง)

ชื่ออังกฤษหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ในตำนานของ ชาวยิว ตุ๊กตามีชีวิตที่ส้างจากดินเหนียว และ โคลน โกเลม

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่