ทรานเซล US-Metapod JP-Transel

ทรานเซล US-Metapod JP-Transel

ทรานเซล Metapod

ทรานเซล


ทรานเซล Metapod : แม้ว่าทรานเซลจะถูกจัดให้เป็นโปเกมอนไหม แต่ร่างกายของมันกลับดูคล้ายดักแด้มากกว่า ร่างกายของมันบอบบางแต่ขณะที่มันกำลังลอกคราบ จะมีเปลือกแข็งภายนอกจะคอยห่อหุ้มอยู่ กล่าวกันว่าเปลือกของทรานเซลแข็งดังเหล็ก เป็นเหตุทำให้ร่างกายของทรานเซลกระเด้งออกมา ทรานเซลมีลักษณะทางร่างกายและบุคลิกเหมือนกับโคคูน?ซึ่งมีการแนะนำว่า ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่ามันอาจมีความสัมพันธ์กันแบบห่างๆ ก็ได้ ทรานเซลเคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด แต่การแข็งตัวของเปลือกของมัน ช่วยป้องกันตัวเองจากศัตรูได้

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่